Succesverhalen

ProRail

In 2018 heeft ProRail het programma “Toekomstbestending Werken Aan het Spoor” (TWAS) ingericht met een ambitieuze visie: het optimaal inplannen van werkzaamheden aan het spoor waarin een optimale balans wordt gezocht tussen hinder voor passagiers en verladers, betrouwbaarheid van het spoor en uitvoeringskosten.

Op dit moment wordt de planning met de hand gemaakt, waardoor de focus vooral ligt op de hinder voor reizigers. Dit proces is erg tijdrovend en neemt gemiddeld 3 tot 4 maanden in beslag van meerdere medewerkers bij ProRail en vervoerders. Door tijdsdruk kan slechts één planning worden opgeleverd waarbij geen afweging kan worden gemaakt tussen verschillende planningsscenario’s. Planners houden zich zo strikt mogelijk aan de met de hele sector gemaakte afspraken zoals de maximale frequentie en duur van onderhoudswerkzaamheden per treincorridor. Tevens kan de kwaliteit van een planning niet met harde cijfers onderbouwd worden.

Om een goede balans te vinden tussen vervoerhinder (voor reizigers en goederen) en onderhoudskosten, heeft ProRail de wens om een tool met slimme algoritmes te integreren in zijn planningsproces. Succes is afhankelijk van de volgende factoren:

  • De tool moet verschillende planningsscenario’s kunnen ondersteunen;
  • De tool moet kunnen omgaan met een groot aantal constraints, zoals omreisroutes en verplichte planperiodes;
  • De tool moet kunnen omgaan met kritieke capaciteiten, zoals specialistisch personeel;
  • De tool moet kunnen draaien in een live cloud based productieomgeving met directe integratie tot real-time databronnen.

ProRail is een samenwerking met Macomi aangegaan om met het Macomi-platform de planning te optimaliseren. In het platform wordt gebruik gemaakt van een specialistisch optimalisatie-algoritme. Dit algoritme kan in een kort tijdsbestek meer dan 3 miljoen planningen evalueren, om zodoende een optimale planning te tonen aan de eindgebruiker. De gebruiker is in staat zelf een planningsscenario in te stellen, waarbij de constraints naar wens kunnen worden aangepast. Dit is een significantie wijziging in het planningsproces van ProRail en zal gevolgen hebben voor de gehele spoorsector. Er kunnen snel diverse scenario’s berekend worden die met vervoerders en aannemers besproken kunnen worden. De effecten van elk scenario op de kosten en de hinder zijn snel zichtbaar en makkelijk met elkaar te vergelijken. Zo is de tool bruikbaar voor planners, maar ook voor een bredere groep gebruikers uit de sector. Deze gebruikers zijn door dit algoritme in staat afspraken beter op elkaar af te stemmen.  Het Macomi-platform draait volledig binnen de Azure cloud omgeving van ProRail.

De optimalisatiesoftware is door ProRail in een productieomgeving in gebruik genomen. Het team van ProRail-planners werkt dagelijks met de tool en heeft al mooie resultaten weten te behalen. Eric Thieme (programmamanager TWAS) geeft zijn ervaring met Macomi en de tool weer:

In een steeds veranderende spoorwereld waar schaarste het spel domineert kunnen optimalisatie-algoritmes helpen om steeds de beste keuzes te maken. Daarbij gaat het er om die keuzes steeds op het juiste moment te maken, niet te vroeg en niet te laat. Macomi heeft ProRail geholpen door met hun expertise en know-how, maar zeker ook met hun hoe-kan-het wel mentaliteit een state-of-the -art algoritme te bouwen dat ons gaat helpen om het spoor betaalbaar, beschikbaar en betrouwbaar te maken. Het enthousiasme van de planners over de nieuwe mogelijkheden bij de inzet van dit eerste tool zijn voor mij de beste indicator dat we op de goede weg zijn“.

Wilt u meer weten over deze business case, onderhoudsplanning, of wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen via:

dr. Michele Fumarola
Partner bij Macomi
m.fumarola@macomi.nl

De Port of Rotterdam heeft vergaande ambities om de vervoersverdeling van de weg naar het spoor te verschuiven. Tegelijkertijd verandert het goederenvervoer over het spoor in de Rotterdamse haven voortdurend door de groei van bestaande bedrijven, nieuwe terminals op de Maasvlakte en veranderende logistieke concepten. Dit leidde tot de behoefte aan tooling om het complexe spoornetwerk te begrijpen en te kunnen analyseren.

Port of Rotterdam gebruikt hiervoor sinds 2016 de simulatietool RailGenie. Deze unieke tool, ontwikkeld door Macomi, stelt de Rotterdamse haven in staat om voortdurend vragen als deze te beantwoorden:

  • Is er voldoende capaciteit op het spoor om de verwachte groei op te vangen?
  • Waar ontstaan precies knelpunten in de infrastructuur??
  • Wat zijn effectieve maatregelen om deze knelpunten op te lossen?
  • Wat zijn de beste voorbereidingen om te anticiperen op de toekomstige groei van het goederenvervoer in de haven?
  • Hoe kunnen de voorgestelde oplossingen voor alle betrokken partijen visueel worden ondersteund?

RailGenie biedt antwoorden op deze vragen, en nog veel meer in gemakkelijk te begrijpen resultaten om medewerkers te ondersteunen bij het nemen van beslissingen en het presenteren van oplossingen aan alle belanghebbenden.

Medewerkers van de afdeling Network Planning and Capacity van Port of Rotterdam, verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de haven per spoor, verwoorden het als volgt:

“Met RailGenie kan beter advies worden gegeven over de toegankelijkheid van het spoor. Analyses zijn nu minder foutgevoelig en kunnen dynamisch worden gebruikt, wat leidt tot betrouwbare resultaten. RailGenie is precies wat we nodig hebben om te anticiperen op knelpunten en de bereikbaarheid van onze haven op lange termijn met het spoornetwerk te waarborgen. Zij voegden hieraan toe: “Bovendien zien we Macomi als een klantgericht bedrijf met professionele medewerkers. De medewerkers waren zeer goed in staat om ons perspectief en in het verlengde daarvan de behoeften van onze klanten te begrijpen in een simulatietool. We werken met veel plezier met hen samen!”

Vanaf 2019 maakt de Rotterdamse haven samen met ProRail gebruik van RailGenie.

Wilt u meer weten over deze business case, RailGenie, of wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen?

Wij nodigen u uit om contact met ons op te nemen via:

Drs. Toos Zandstra
Senior advisor Rail, Port of Rotterdam

Dr. ir. Corne Versteegt
Partner, Macomi
C.Versteegt@macomi.nl